Partner op het gebied van pensioen

Media Pensioen Diensten (MPD) is een coöperatieve uitvoeringsorganisatie die zich zonder winstoogmerk richt op de belangen van PNO Media; hét pensioenfonds voor de creatieve en digitale sector. 

Lees hier meer over onze diensten

Strategie

We helpen PNO Media bij het realiseren van zijn strategische doelstellingen. PNO Media streeft naar een leidende positie in de creatieve en digitale sector door groei van het aantal deelnemers via aansluiting van andere pensioenfondsen en nieuwe werkgevers. Met eigentijdse pensioenoplossingen speelt het fonds in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Flexibel en betrokken

PNO Media heeft diverse vakprijzen in de wacht gesleept. Met name op het terrein van communicatie, risicomanagement en verantwoord beleggen onderscheidt het pensioenfonds zich. Het geeft aan hoe wij met onze flexibele en betrokken organisatie PNO Media succesvol ondersteunen.

Bent u benieuwd naar wat MPD voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.