MPD Jaarverslag 2021: Corona, fusie met PNO Media en nieuw pensioenstelsel

De dienstverlening van MPD vond in 2021 wederom grotendeels vanuit huis plaats in verband met de coronabeperkingen. Wij hebben ons voorbereid op het hybride werken, zodat ook in de toekomst op kantoor of op afstand gewerkt kan worden. Onze medewerkers zijn van groot belang in de dienstverlening aan onze klanten, hun gezondheid staat voorop. Het thuiswerkadvies van de rijksoverheid is het hele jaar onze leidraad geweest.

Dit heeft geresulteerd in een zeer lage besmettingsgraad en in het continu waarborgen van onze dienstverlening.

Fusie met PNO Media

In 2021 hebben wij verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt aan de hand van externe en interne
ontwikkelingen. Eind 2021 heeft dit geresulteerd in het voornemen om te fuseren met PNO Media. De definitieve besluitvorming zal in 2022 plaatsvinden.

Nieuw pensioenstelsel

De organisatie richt zich natuurlijk op het nieuwe pensioenstelsel. PNO Media en MPD trekken hierin samen op. 2021 was vooral gericht op de beeldvorming rondom de concept-wetgeving en op de productmogelijkheden voor het fonds en haar werkgevers en deelnemers. In 2022 zal in samenspraak met de sociale partners en het fonds besluitvorming plaatsvinden, waarna wij over kunnen gaan tot implementatie van de nieuwe regelgeving.

Ons hele jaarverslag kunt u hiernaast downloaden.

Naar het overzicht

Bent u benieuwd naar wat MPD voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.