Samen zorgen we voor een goed pensioen

MPD heeft een exclusieve uitvoeringsrelatie met pensioenfonds PNO Media. Voor dit fonds voeren we diverse collectieve pensioenregelingen uit.

Media Pensioen Diensten (MPD) is een coöperatieve uitvoeringsorganisatie die zich zonder winstoogmerk richt op de belangen van PNO Media. PNO Media is zowel het enige lid in de cooperatie als de enige klant die MPD bedient.

Vanuit onze kennis van de creatieve en digitale sector zijn we uitstekend in staat onze dienstverlening op het gebied van pensioen af te stemmen op de behoeften van de eindklant; de bij PNO Media aangesloten werkgevers, hun werknemers en de gepensioneerden.

De diensten die we PNO Media aanbieden zijn: bestuursadvisering, pensioenadministratie, vermogensbeheer, risicomanagement en marketingcommunicatie.