Bestuursadvisering

Bestuurders van PNO Media willen weloverwogen besluiten nemen voor de aangesloten werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden. Wij helpen bij het afwegen van de voor- en nadelen en maken de gevolgen van mogelijke beslissingen inzichtelijk.

MPD adviseert het bestuur van PNO Media over onder meer het pensioen- en beleggingsbeleid van het fonds. We zijn nauw betrokken bij het bestuur en ondersteunen bestuurders door het geven van adviezen en het monitoren van de uitvoering van acties en besluiten door de verschillende partijen.

Nauwe samenwerking

Ook verzorgen we de noodzakelijke actuariële en juridische ondersteuning, en maken we periodieke rapportages voor de monitoring van het beleid. Dit doen we voor zowel het bestuur als voor de toezichthouders. Wij zitten letterlijk dicht bij de praktijk en werken nauw samen met onze collega’s van de pensioenadministratie en andere disciplines binnen MPD.

Duidelijke besluitvorming

Praktische gevolgen van nieuwe regelgeving en (voorgenomen) besluiten brengen wij voor het bestuur overzichtelijk in kaart. Indien nodig vertalen we dit naar duidelijke besluitvormingsprocessen voor het bestuur en de praktische gevolgen voor onze eigen uitvoeringsorganisatie.

Bent u benieuwd naar wat MPD voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.