Over MPD

MPD is de uitvoeringsorganisatie van PNO Media en ondersteunt dit pensioenfonds op het gebied van klantgerichte oplossingen rondom pensioenen. Administreren, beleggen, risicomanagement, communiceren en bestuursondersteuning; dat zijn onze kerntaken.

Voor de uitvoering van onze taken hebben we een coöperatie opgericht met onafhankelijk toezicht door een Raad van Toezicht. Die bestaat uit de volgende personen:

  1. De heer dr. F.H.M. Gertsen RA (voorzitter)
  2. Mevrouw mr. M.C.B. Visser (vice-voorzitter)
  3. De heer ir. J.G.M. Kerkhoff

De dagelijkse leiding is in handen van een directie. MPD heeft zo'n 60 medewerkers. Samen met het bestuur van PNO Media behartigen zij de belangen van ruim 55.000 (oud-)medewerkers en 450 werkgevers in de creatieve en digitale sector. 

Mensenwerk

Wet- en regelgeving om ons heen staat niet stil. Onze klanten en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan onze dienstverlening. En dat is vooral mensenwerk. In de MPD-organisatie is daarom veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

Elk jaar publiceert MPD een jaarverslag. U vindt het in de rubriek Nieuws.

PNO Media

PNO Media is een grotendeels vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en hun werknemers in de creatieve en digitale sector. Ga voor meer informatie over PNO Media naar pnomedia.nl.

Bent u benieuwd naar wat MPD voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.